Positiv jobbtrend bruten

Enligt en undersökning från Almega Tjänsteindikator, råder en brist på kompetens inom tjänstesektorn trots att konjunkturen är stark i landet. Undersökningen grundar sig på andra kvartalet med ett resultat som tyder på att företag inom kunskapsintensiva tjänstebranscher blir illa tvungna att anpassa sig efter landsomfattande kompetensbristen.

På arbetsmarknaden uppvisas många problem när det gäller matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Hela sextio procent av de lediga jobben som förekommer inom de kunskapsintensiva branscher uppgav att de hade svårigheter att hitta rätt kompetens. Under det första kvartalet kunde man mäta att antalet lediga jobb ökade och att en stor andel förekom inom tjänstesektorn.

Outsourcing av jobb utomlands

För företagen i Sverige innebär kompetensbristen att jobb måste flyttas till andra länder som till exempel Östeuropa, Kina och och Indien. Denna typ av jobb är av avancerad nivå och inte enklare tjänstejobb. För att matchningen ska förbättras i framtiden mellan medarbetare och företag finns det ett behov av reformer med syfte av att förenkla för företag att utveckla deras medarbetare.

Stark efterfrågan och svagt kompetensutbud

Flera tjänstebranscher upplever en stark efterfrågan men tvingas anpassas sig efter arbetsmarknadens utbud. Närmare sagt kan man konstatera att avmattningen sker på grund av kapacitetsbrist och inte av en svag konjunktur. Experter menar att det förekommer ett stort behov av att förutsättningar skapas. I händelse av att detta inte sker lär en bromsad tillväxt inom tjänstesektorn då företagen har fortsatt att anpassa sig,

Ytterligare resultat från undersökningen från Almega Tjänsteindikator, visar att priserna lär öka under kvartal två. Trots detta upplever tjänsteföretagen svårigheter med att höja sina försäljningspriser.