Räkna på lån

Räkna på lån Det är viktigt att räkna på alla typer av lån innan man sätter sin signatur på låneavtalet. Ett lån innebär ju en löpande belastning på ekonomin. Särskilt viktigt är det att räkna på bolån eftersom de summor som lånas är så pass stora. För ett privatlån kanske någon tiondels procentenhet inte spelar någon större roll, men för ett bolån på flera miljoner blir varje räntepunkt av stor betydelse. Så, är du intresserad av att få reda på mer om hur du räknar på lån? Nedan får du tips på hur beräkningar går till när det gäller hur mycket du får låna samt hur stor månadskostnaden blir. Notera att det är mycket svårt att göra en egen kalkyl kring maximalt lånebelopp. För detta rekommenderar vi att du använder långivarnas smarta verktyg. Det är dock klokt att känna till något kring hur bankerna gör sina beräkningar.


Hur mycket får jag låna?

Hur mycket du får låna avgörs i första hand av hur dina inkomster ser ut i relation till vad det belopp du behöver låna förväntas kosta dig per månad. Det är alltså inte frågan om en direkt korrelation mellan årsinkomsten och behovet av att låna (även om den spelar viss roll). De två huvudsakliga kalkylverktyg som bankerna använder är ”stresstest” och KALP. Förstnämnda är en beräkning som utgår från betydligt högre räntor än de nuvarande. Syftet med stresstestet är att se om en räntehöjning på 3-4% kan klaras av med de nuvarande inkomsterna. KALP är en förkortning av ”Kvar Att Leva På”. Kalkylen används för att säkra att hushållet har en skälig summa kvar att leva på när boendekostnaderna är betalda. För denna kalkyl använder sig bankerna av uppskattningar av vad hushållet förväntas spendera på mat, kläder, underhållning, med mera per månad. Det är för att denna kalkyl ska bli så rättvisande som möjligt som du ska ange om du har hemmavarande barn samt hur din nuvarande lånesituation ser ut.


Vad blir månadskostnaden?

Att räkna ut månadskostnaden för ett lån är en betydligt lättare sak att göra på egen hand. Alla uppgifter är nämligen givna. Du känner till köpeskillingen, eller kan ange en fiktiv sådan, och räntorna kan du inhämta från jämförelsesajter eller från enskilda bolåneföretag. Till detta ska du lägga tvingande amortering i det fall belåningsgraden överstiger 50%.

Exempel Du vill köpa en bostad som kostar tre miljoner. Du har 500 000 kr sparat som du kan lägga som kontantinsats. Belåningsgraden blir därmed 83%, vilket gör att du ska amortera 2% av beloppet per år. Räntan, som du väljer som rörlig tre månaders ränta, uppskattar du till 1,69%.

För att räkna ut månadskostnaden ska du först och främst räkna ut amorteringen. 2% av bolånet på 2,5 miljoner blir 50 000 kr. Dividera detta med 12 månader för att få fram amorteringen per månad (4167 kr). I nästa steg ska du räkna på räntan. 1,69% multiplicerat med 2,5 miljoner är 42 250 kr. Dividerar du det beloppet med 12 månader får du fram 3521 kr. Månadskostnaden för detta lån blir således 7688 kr. Notera: I exemplet ovan har vi inte räknat med skatteavdrag/jämkning. Notera också att uträkningen överlag är något förenklad vad gäller amorteringens effekt på räntekostnaderna.


Räkna på höjda räntor

Utifrån ovan modell kan du enkelt räkna på hur högre räntor slår mot månadskostnaden. Det enda du behöver göra, är att stoppa in en annan räntesats i kalkylen. Hur mycket större blir räntekostnaden om bankens rörliga bolåneränta höjs till 3%? Och vid vilken räntesats kommer de nuvarande boendekostnaderna att fördubblas? Med en miniräknare eller mobilen i handen kan du enkelt göra dessa kalkyler.