Kommer Bitcoin regleras?

Bank for International Settlements:s, BIS, forskningsledare Hyun Song Shin delade sin åsikt under BIS årliga möte. Han menar att kyptovalutor bör regleras med på liknande sätt som värdepapper.

Anledningen enligt Shin, är att om människor har kyptovalutor i syfte att få avkastning, så ska dessa kyptovalutor även betraktas som värdepapper. Då ska samma krav på dokumentation och regler gälla precis som för andra värdepapper.

Man skapade Bitcoin för att komma undan centralbankers och myndigheters inflytande. Trots detta har sedan tidigare även Bank of England och amerikanska finansinspektionen liknande uttryckt åsikter i linje med Shins.

Antagligen inte lagligt betalningsmedel

Nyligen publicerades en rapport från BIS. Där står att läsa att man har kommit fram till att Bitcoin troligtvis inte kommer bli ett lagligt betalningsmedel. Man tror inte heller att Bitcoin kan behålla sitt värde eller att klara av tansaktionsvolymerna i det finansiella systemet som vi har idag.

Eftersom det har blivit ett ökat intresse från myndigheter och centralbanker om eventuella regleringar, så har osäkerheten kring kryptovalutor blivit större. Det är inte bara rädslan för tuffare regler och krav som har bidragit utan även den minskade säkerheten då man blivit utsatt för flera stycken hackerattacker under året. En Japanska kryptobörs förlorade 500 miljoner dollar under en hackerattack.

Japan är det landet som har ett av världens mest kryptovänliga regler. Landets finansinspektion har gett sex kryptobörser i uppdrag att göra en åtgärdsplan för att undvika penningtvätt. Denna plan ska presenteras senast den 23 juli.

I år har priset på Bitcoin mer än halverats, ned till cirka 6 000 dollar.