Försämrad ekonomi skapar bolåneoro

I spåren av coronapandemin är det ett stort antal svenskar som upplevt en försämrad ekonomi. Faktum är att var sjätte svensk har drabbats av coronakrisen på grund av förändringar i sin anställning. Enligt en undersökning gjord av Sifo Kantar, på uppdrag av Bluestep, känner var tredje person nu en oro över att bli hårdare bedömd vid en ansökan om bolån, enligt Bluestep-rapporten.

Svenska låntagare på stan

Stor skillnad i oro mellan könen

Siffror från Finansinspektionen visar att ungefär 177 000 hushåll har valt att pausa sina amorteringar – något som indikerar att hushållen behöver sänka sina utgifter. Samtidigt upplevs en stor oro bland övriga konsumenter över att kraven för bolån kommer skärpas ytterligare. Det är något som skulle medföra att det blir ännu svårare att få bolån och ta sig in på bostadsmarknaden.

Det går dock att se en relativt stor skillnad mellan kvinnors och mäns oro i frågan. Det är 37 procent av de män vars inkomst påverkats negativt av corona som är oroliga över försämrade möjligheter till bolån. Motsvarande siffra för kvinnor är 46, alltså närmare hälften.

Tomas Netz, bolånechef på Bluestep säger: ”Under våren blev många svenskar permitterade eller varslade om uppsägning vilket vår rapport visar har bidragit till att många nu är oroade över möjligheterna att få bolån.” Han lyfter även fram vikten av att ha en mer modern syn på riskbedömning nu när arbetsförhållanden förändrats för en stor del.

Så säkrar du ett lånelöfte

I den undersökning som gjorts är det så många som 17 procent av de tillfrågade som uppger att deras ekonomi påverkats negativt i spåren av coronapandemin. För de flesta handlar det om att de blivit permitterade. För att maximera chanserna att beviljas ett lånelöfte kan du behöva göra vissa saker i din ekonomi, för att den ska vara så städad som möjligt vid en bolåneansökan.

  • Räkna med alla inkomster vid ansökan, inte bara din huvudinkomst. Brukar du få dricks eller har du kanske någon sidoinkomst eller något uppdrag, ta med det också. Har du en fast anställning så se till att bifoga ett anställningsbevis redan vid ansökan.
  • Hur planerar du att finansiera kontantinsatsen på 15 procent? Berätta för banken om du redan har sparat ihop till den eller om du tänker låna. Ju större del av kontantinsatsen du redan har, desto lättare blir det som regel för dig att få bolån.
  • Överväg att söka med en medlåntagare. En medlåntagare ökar dina chanser att få lån eftersom ni då är två som delar på den ekonomiska bördan – samtidigt är också bägge betalningsskyldiga till lånet om den andre inte skulle kunna betala
  • Ta inga ytterligare krediter eller lån. Betala av de krediter du har och ta inga nya medan du väntar på besked om ditt bolån.