Bostadslån

Vad är ett bostadslån?

Termen ”bolån” avser en typ av lån som tillhandahålls av ett finansinstitut, bankinstitut, hypoteksinstitut eller något annat finansiellt institut för att finansiera köp av en bostad, oavsett om det är en primär bostad, en sekundär bostad eller investerings fastighet, till skillnad från en industriell eller kommersiell egendom. I ett bostadslån ger fastighetens ägare (låntagaren) äganderätten över till långivaren under förutsättning att äganderätten återlämnas till ägaren efter att lånets slutbetalning har gjorts och alla andra villkor för inteckningen är uppfyllda.

Bostadslån är bland de mest populära typerna av skulder och är också bland de mest rekommenderade. Eftersom de är säkrade lån – vilket betyder att det finns en tillgång (hemmet) används som säkerhet för lånet, de har lägre räntor än nästan alla andra typer av lån som en individ kan stöta på. Mer om banker >>>

Vad är ett hem Mortgage Functions

Bolån för bostadslån gör att ett större antal personer har möjlighet att äga fast egendom eftersom den totala kostnaden för att köpa bostaden inte behöver betalas i förskott. Eftersom långivaren behåller äganderätten under den tid som den fortfarande är i kraft och har makten att ta över egendomen (ta den egendomen från ägaren och sedan sälja den på marknaden) när låntagaren inte betalar lånet.

Ett bostadslån är antingen en rörlig eller fast ränta. Det betalas ut månadsvis tillsammans med ett extra bidrag till lånets kapital. Om du har ett bolån med fast ränta är räntan och den månatliga betalningen vanligtvis densamma för varje period. I ett bostad med rörlig ränta
bolåneräntor, ränta och regelbundna betalningar kan skilja sig åt. Räntorna på bolån med justerbar ränta för bostäder är vanligtvis lägre än bolån med fast ränta eftersom låntagaren har möjlighet att höja räntan uppåt.

Bolånet fungerar på samma sätt som husägaren betalar tillbaka principen över tid beräknas räntan på en mindre basis vilket gör att framtida bolånebetalningar är mer inriktade på att sänka kapitalbeloppet istället för att bara betala ränta.

Hitta ett bolån till ditt hem

För att få ett bolån måste den som ansöker om lånet göra en ansökan tillsammans med information om sin kredithistorik till en långivare. Detta görs för att bevisa att låntagaren har kapacitet att kunna betala tillbaka lånebeloppet. I vissa fall kommer låntagaren att konsultera en långivares hjälp för att hjälpa dem att välja den bästa långivaren.

Förfarandet innefattar ett antal steg. I början kanske låntagare vill ha prekvalificeringsprocessen. Förkvalificering innebär att ge en institution eller långivare din ekonomiska översikt inklusive dina skuldintäkter, tillgångar och inkomster. Långivaren undersöker all information och ger en uppskattning av det belopp du kommer att kunna låna. Förkvalificeringen kan genomföras via telefon eller online. Det kostar vanligtvis inget för dig.

Nästa steg är att bli förgodkänd. steg. Det är nödvändigt att lämna in en ansökan om godkännande av bolån för att bli godkänd, och du måste förse långivaren med de dokument som krävs för att göra en uttömmande kontroll av din ekonomiska situation och kreditvärdighet. Du får ett skriftligt villkorat skriftligt åtagande för en specifik lånebelopp, vilket gör att du kan söka efter bostäder som är prissatta lägre än priset.

När du har lokaliserat den bostad du gillar är det sista steget att teckna ett bolånelöfte som endast ges av en långivare efter att de har godkänt dig som låntagare och även den fastighet som avses, vilket innebär att fastigheten har värderats till eller över försäljningspriset.

När låntagaren och långivaren kommit överens om villkoren för bolånet i bostaden Långivaren sätter sedan lånet på huset som säkerhet för lånet. Denna panträtt ger långivaren rätt att förvärva egendomen i det fall låntagaren misslyckas med att betala tillbaka lånet.