Bostadskris?

Det råder bostadsbrist på väldigt många platser runt omkring i Sverige. Det finns flera faktorer som ligger till grund till detta. En av de mest självklara är att det byggs för få bostäder. De bostäder som byggs är för dyra för de människorna som behöver dem. Därför blir de inte sålda eller inte färdig byggda för tillfället.

När man bestämde sig för att bygga bostäderna, så var det goda tider för bostadsmarknaden. Det var lättare att låna mer pengar för att köpa en bostad, man kunde väldigt enkelt låna pengar vilket gjorde att bostadspriserna var rekord höga och under en period så var allt bra. Tills man blev orolig över det stora skuld berget som fanns. Då bestämdes det att man skulle börja reglera lånen för att hejda de växande skuldberget. Istället skulle folk inte låna mer än de klarar av att betala tillbaka.

För att förhindra att människors skulder så skulle man inte kunna låna mer än fyra gånger sin inkomst. Genom att öka kontant insatsen och göra det svårare för folk att låna mer än de klarar av att betala. Så blev bostadsmarknaden is kall och inga nybyggen såldes, vilket förhindrar byggandet av nya bostäder. När man stramat åt penningpolitiken gjorde det att möjligheten att låna pengar försvann. Vilket ledde till att människor inte kan köpa sina bostäder längre. På en marknad där det redan är bostadsbrist finns ingen som vill bygga, då man förlorar pengar på att bygga hus då ingen har råd att betala. Så därför behöver politikerna agera. Gör det möjligt att låna, eller subventionera bostäder som är till låginkomsttagare eller de som behöver.

Bolån