Bolån

Bolån Bolån är samlingsnamnet för alla möjligheter till finansiering en privatperson kan utnyttja för att finansiera ett bostadsköp. Den huvudsakliga belåningen sker via bottenlån med pant i bostaden, men även topplån och handpenningslån samt blancolån för att täcka kontantinsatsen kan förekomma. Nedan kan du läsa allmänt om bolån och finansiering.


Med eller utan säkerhet

När man talar om bolån i allmänhet är det bottenlånet man menar. Bottenlånet kan förklaras illustrativt med att det täcker finansieringen för bostaden från grunden och uppåt. För denna typ av lån har en bank eller något annat bolåneinstitut en pant i bostaden. Panten kan tas i anspråk vid tvångsförsäljning i det fall ägaren inte betalar räntor och amorteringar. Samtidigt finns alltid risken att bostaden tappar i värde. Det kan ske på grund av omvärldsfaktorer, förändrad markanvändning i området där bostaden ligger eller till och med genom undermålig skötsel. Banker och bolåneföretag kan därmed inte erbjuda belåning upp till hela bostadens värde. Risken att banken gör en förlust är helt enkelt för stor. Det är här topplån kommer in i bilden. Topplån har historiskt sett fungerat som ett extra lån med lite sämre säkerhet i bostaden upp till belåningsgrader på upp till 95%. Numera är det i stället komplettering upp till 85% (bolånetaket) av köpeskillingen/marknadsvärdet som ett topplån kan komma ifråga för.


Hur kommer ditt bolån att se ut?

Det är den belåningsgrad som krävs för att du ska ha råd att köpa en bostad som avgör hur ditt totala bolån kommer att se ut. Det finns i huvudsak två anhalter upp till 100% belåning att ha i bakhuvudet. För det första handlar det om bankens eget säkerhetskrav och för det andra handlar det om bolånetaket. Bolånetaket är på 85% av bostadens marknadsvärde/köpeskillingen. Det är inte möjligt att belåna en bostad till mer än så med pant i själva fastigheten eller bostadsrätten. Denna gräns är dock att betrakta som en omvänd miniminivå. Det är fritt fram för respektive bolåneföretag att ha ännu tuffare regler.

Att låna till mellanskillnaden

Det är idag många aktörer inom bolån som erbjuder bostadslån med pant i bostaden upp till 75% eller 80%. Om du inte kan betala mellanskillnaden upp till bolånetaket på 85% får du teckna ett topplån. Har du inte heller hela det belopp som krävs för att betala kontantinsatsen i sparade medel kan du också behöva ansöka om ett ytterligare lån, då i form av ett blancolån. När du ansöker om bolån kommer den bank du vänder dig till automatiskt att dela upp ditt belåningsbehov på bottenlån och topplån, det senare om det utifrån minimikraven finns ett faktiskt behov för det.

Exempel: Du köper en bostad för två miljoner och har 300 000 kr att betala i kontantinsats. Din belåningsgrad blir således 85%. Din bank erbjuder dig bottenlån på 80% och ett topplån på 5%. Bottenlånet blir på 1,6 miljoner och topplånet blir på 100 000 kr.

Ansök om bolån

Numera behöver du inte boka in ett möte på ett bankkontor för att ansöka om bolån. Du kan göra det hemifrån. Det enda som krävs är att du tar fram aktuella uppgifter om inkomster, med mera, och att du kan legitimera dig digitalt. Har du till exempel BankID på fil eller i mobilen behöver det inte ta många minuter att skicka in en ansökan. Du skickar in ansökan om lånelöfte på samma sätt.